TOHNICHI, momentverktyg  »  Övrig information
« Tillbaka
Enhet för vridmoment och konverteringstabell  
||

Enhet för vridmoment och konventeringstabell

För att mäta vridmoment för skruvar används SI normerna N x m (tidigare kg x cm) som enhet.

Förhållandet är följande:

kg x cm = 0,098066 N x m / 0,098 N x m

1 N x m = 10,1972 kg x cm / 10,2 kg x cm

Metriskt system

Unit system

Tum system

g cm

kg cm

kg m

mN m

cN m (N cm)

N m

ozf in

Ibf in

Ibf ft

1g cm=

1

0,001

0,00001

0,0981

0,00981

0,0000981

0,0139

0,000868

0,0000723

1kg cm=

1000

1

0,01

98,1

9,81

0,0981

13,9

0,868

0,0723

1kg m=

100000

100

1

9810

981

9,81

1390

86,8

7,23

1mN m=

10,2

0,0102

0,000102

1

0,1

0,001

0,142

0,00885

0,000738

1cN m=

102

0,102

0,00102

10

1

0,01

1,42

0,0885

0,00738

1N m=

10200

10,2

0,102

1000

100

1

142

8,85

0,0738

1ozf in=

72,0

0,072

0,00072

7,06

0,706

0,00706

1

0,0625

0,00521

1lbf in=

1150

1,15

0,0115

113

11,3

0,113

16

1

0,083

1lbf ft=

13800

13,8

0,138

1360

136

1,36

192

12

1