OLFA, knivar  »  Plast- och laminatskärare

  Kniv mod PB-450  
  

  Kniv mod PC-S