OLFA, knivar  »  Säkerhetsknivar

  Säkerhetskartongkniv SK-9  
  

  Säkerhetskniv non-slip SK-5  
  

  Säkerhetskartongkniv SK-4  
  

  Säkerhetskartongkniv SK-4 Green  
  

  Blad tillgängliga för mod SK-3, SK-4, SK-5, UTC-1  
  

  Säkerhetskniv SK-8  
  

  Säkerhetskniv SK-7  
  

  Säkerhetskniv SK-7 Green  
  

  Säkerhetskniv SK-12  
  

  Säkerhetskniv SK-10